Αυτή τη χρονιά, όλες οι αιτήσεις εγγραφών, για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αλίμου, για την περίοδο 2023-2024, θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά μέσω ψηφιακής πλατφόρμας.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων εγγραφών ξεκινά την Τετάρτη 24/05/2023 – 11:00 και θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 23/6/2023 – 23:59.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 2023 - 2024
πατήστε εδώ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
πατήστε εδώ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2023 - 2024 ΜΕ VOUCHER
πατήστε εδώ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 - 2024
πατήστε εδώ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 - 2023
πατήστε εδώ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
πατήστε εδώ