Αυτή τη χρονιά, όλες οι αιτήσεις εγγραφών, για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αλίμου, για την περίοδο 2021-2022, θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά μέσω ψηφιακής πλατφόρμας.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων εγγραφών ξεκινά την Τρίτη 18/05/2021 – 11:00 και θα διαρκέσει έως και την Τετάρτη 16/6/2021 – 24:00.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 2021
πατήστε εδώ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
πατήστε εδώ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2021 - 2022 ΜΕ VOUCHER
πατήστε εδώ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 - 2022
πατήστε εδώ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 - 2022
πατήστε εδώ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
πατήστε εδώ