Αυτή τη χρονιά, όλες οι αιτήσεις εγγραφών, για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αλίμου, για την περίοδο 2022-2023, θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά μέσω ψηφιακής πλατφόρμας.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων εγγραφών ξεκινά την Δευτέρα 23/05/2022 – 11:00 και θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 24/6/2022 – 23:59.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων εγγραφών θα παραταθεί έως και την Τετάρτη 29/6/2022 – 23:59.

Η ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων ξεκινά από την Τρίτη 26/07/2022 και θα διαρκέσει έως και την Πέμπτη 28/07/2022.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 2022 - 2023
πατήστε εδώ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
πατήστε εδώ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2022 - 2023 ΜΕ VOUCHER
πατήστε εδώ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 - 2023
πατήστε εδώ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 - 2023
πατήστε εδώ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
πατήστε εδώ