Στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Αλίμου λειτουργούν τα παρακάτω τμήματα:

Βρεφικά τμήματα

από 8 μηνών έως 1 ½ ετών
από 1 ½ ετών έως 2 ½ ετών

Μικρά Νήπια

από 2 ½ έως 3 ½ ετών