Προσωρινά Αποτελέσματα Αιτήσεων Εγγραφής 2018

Αγαπητοί γονείς,

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, κατόπιν ελέγχου των αιτήσεων εγγραφής, από τα στελέχη του Νομικού Προσώπου των Παιδικών Σταθμών Αλίμου, ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΎΝ ΣΤΙΣ 19/07/2018 ΚΑΙ ΏΡΑ 12:00 ΟΙ ΠΊΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΉΣ ΜΟΡΙΟΔΌΤΗΣΗΣ, στην πλατφόρμα που δημιουργήσατε την αίτηση εγγραφής, https://alimosaitiseisvn.tcloudapp.net

Λόγω της εισαγωγής του νέου κανονισμού GDPR (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) στη λίστα των προσωρινών αποτελεσμάτων αναρτώνται μόνο οι αριθμοί πρωτοκόλλου των αιτήσεων και όχι τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που αναγράφονται στις αιτήσεις.

Δημόσιοι Πίνακες

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΊΤΕ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΤΟ ΌΝΟΜΑ ΧΡΉΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΌ ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΊΧΑΤΕ ΚΑΤΑΧΩΡΊΣΕΙ, ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΕΓΓΡΑΦΉΣ.

Επιπλέον, σε περίπτωση που επιθυμείτε να καταθέσετε ένσταση, μπορείτε να συνδεθείτε στην ίδια ιστοσελίδα. Η ΥΠΟΒΟΛΉ ΕΝΣΤΆΣΕΩΝ, ΘΑ ΓΊΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΆ ΜΈΣΩ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑΣ ΑΠΌ ΤΙΣ 19/07/2018 – 12:00 ΈΩΣ ΤΙΣ 23/07/2018 – 24:00.

Σας ευχαριστούμε πολύ,
Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου
Θουκυδίδου 73, Άλιμος
Τηλέφωνο: 210.9836648