Παπανδρέου 26

Τ.Κ.: 17456
Τηλέφωνο: 2109851499
Email: pedikoidpt@gmail.com