Πίνακες Προσωρινής Μοριοδότησης 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άλιμος, 15/07/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

 

Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου ανακοινώνουν, τους πίνακες προσωρινής μοριοδότησης.

Πίνακες Προσωρινής Μοριοδότησης 2020

Ενστάσεις θα κατατίθενται αποκλειστικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://alimosaitiseisvn.tcloudapp.net, από Τετάρτη 15 έως και Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020.

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  Π. ΝΙΚΟΛΑΟΥ                                                                                   ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ