Να μας ζήσουν

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ

Να μας ζήσουν!!!! 

Την Τρίτη 12 Μαΐου 2015 και την Τετάρτη 13 Μαΐου 2015 το πρωί « Οι Μικροί Πτηνοτρόφοι της Πόλης »  των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Αλίμου, έζησαν μια μοναδική εμπειρία.

Η επώαση των αυγών που είχαν βάλει τα παιδιά πριν από 21 ημέρες στις κλωσσομηχανές ολοκληρώθηκε με επιτυχία και έγινε η εκκόλαψη των νεοσσών.

Από κάθε αυγό, ύστερα από καθημερινή φροντίδα, αγάπη και υπομονή από τα παιδιά, βγήκε ένα κλωσσοπουλάκι.

Οι μικροί πτηνοτρόφοι τα υποδέχτηκαν με χειροκροτήματα, τραγούδια κα τους έδωσαν ονόματα όπως Άρης, Ηρακλής, Άρτεμις, Τριτούλα, Κοκκινούλα κ.α..

Την εκκόλαψη όπως και την ωοσκόπηση των αυγών, που έγινε πριν από 15 ημέρες, παρακολούθησαν με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό  τα παιδιά, οι παιδαγωγοί, οι γονείς, ο Πρόεδρος των Παιδικών Σταθμών Αλίμου κος Δημήτριος Γιαννακόπουλος και η Διευθύντρια κα Π. Νικολάου Καλαθιανάκη. Στο τέλος έβγαλαν αναμνηστικές  φωτογραφίες για το αρχείο των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών.