Κλίμακες Τροφείων

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ: 116/2019

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ,ΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ & ΒΡΕΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΛΙΜΟΥ 

Η κλίμακα της οικονομικής συνεισφοράς των γονέων για τη φιλοξενία των νηπίων και βρεφών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς μας, αποφασίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλίμου και ισχύει μέχρι νεότερης απόφασης.

  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ σε €   ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ σε €
  από 0.00 έως 6.000   20,00
  από 6.001 έως 8.000   25,00
  από 8.001 έως 10.000   35,00
  από 10.001 έως 15.000   50,00
  από 15.001 έως 18.000   60,00
  από 18.001 έως 23.000   75,00
  από 23.001 έως 28.000   90,00
  από 28.001 έως 34.000   110,00
  από 34.001 έως 40.000   120,00
  από 40.001 έως 45.000   150,00
  από 45.001 έως 50.000   180,00
  από 50.001 έως 60.000   200,00
  από 60.001 και άνω   250,00

 

Τα  τροφεία υπολογίζονται για 11 μήνες, διάρκεια σχολικού έτους.

 

 • Τα τροφεία καταβάλλονται το ΠΡΩΤΟ 10ήμερο κάθε μήνα, στον τραπεζικό λογαριασμό των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Αλίμου στην ALPHABANK και στον λογαριασμό 238002001000079. (ΙΒΑΝ:GR0701402380238002001000079)
 • Στο καταθετήριο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του παιδιού και ο μήνας κατάθεσης και παραδίδεται στον Παιδικό Σταθμό που φιλοξενείται το παιδί.
 • Τροφεία καταβάλλονται ανεξαρτήτως αριθμού παρουσιών κάθε μήνα και μέχρι τη λήξη της σχολικής χρονιάς. Σε περίπτωση διαγραφής δεν επιστρέφεται η οικονομική συνεισφορά που έχει καταβληθεί.
 • Όσοι δεν προσκομίσουν φορολογική δήλωση, η οικονομική συνεισφορά που τους αναλογεί μηνιαίως, είναι 250€.

Γενικές Παρατηρήσεις

 1. Η κλίμακα της οικονομικής συνεισφοράς (τροφεία) καθορίζεται από το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, το οποίο προκύπτει από τα στοιχεία του εκκαθαριστικού σημειώματος του τρέχοντος οικονομικού έτους της εγγραφής των νηπίων ή βρεφών.
 2. Τα τροφεία καταβάλλονται από τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έως και τον Ιούλιο του επόμενου έτους.
 3. Η καταβολή των τροφείων ξεκινάει με την φιλοξενία του νηπίου ή βρέφους, η οποία επικυρώνεται με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 4. Τα τροφεία καταβάλλονται το πρώτο 10ήμερο κάθε μήνα, στον τραπεζικό λογαριασμό των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Αλίμου στην ALPHA BANK και στον λογαριασμό 238002001000079. (ΙΒΑΝ:GR0701402380238002001000079).
 5. Στο καταθετήριο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του παιδιού και ο μήνας κατάθεσης και παραδίδεται στον Παιδικό Σταθμό που φιλοξενείται.
 6. Τροφεία καταβάλλονται ανεξαρτήτως αριθμού παρουσιών κάθε μήνα και μέχρι τη λήξη της σχολικής χρονιάς. Σε περίπτωση διαγραφής δεν επιστρέφεται η οικονομική συνεισφορά που έχει καταβληθεί.
 7. Όσοι δεν προσκομίσουν φορολογική δήλωση, η οικονομική συνεισφορά που τους αναλογεί μηνιαίως, είναι 250€.
 8. Εάν κατά τη διάρκεια φιλοξενίας νηπίου στους Παιδικούς Σταθμούς το οικογενειακό εισόδημα μειωθεί είτε λόγω απόλυσης γονέα, είτε λόγω μείωσης αποδοχών ή απώλειας οποιουδήποτε άλλου εισοδήματος και αφού προσκομιστούν στην Υπηρεσία των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Αλίμου τα ανάλογα δικαιολογητικά, η οικονομική συνεισφορά θα υπολογιστεί με βάση τον πίνακα με τις κλίμακες τροφείων με το εισόδημα όπως τελικά έχει διαμορφωθεί.

Μειώσεις στις οικονομικές συνεισφορές για κοινωνικούς λόγους

 1. Οικογένειες με δύο τέκνα που φιλοξενούνται και τα δύο στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Αλίμου, δικαιούνται έκπτωση 25%.
 2. Μονογονεϊκές Οικογένειες με εισόδημα έως 10.000€ δικαιούνται έκπτωση 100%, έως 15.000€, 50% και από 15.001 και άνω 25%.
 3. Πολύτεκνες και Τρίτεκνες οικογένειες δικαιούνται έκπτωση 50%.
 4. Οικογένειες όπου ένα τουλάχιστον μέλος (γονέας ή τέκνο) έχει αναπηρία άνω των 67%, δικαιούνται έκπτωση 50%.
 5. Οικογένειες που ο ένας τουλάχιστον γονέας εργάζεται στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Αλίμου με σχέση μόνιμου, αορίστου χρόνου, ή ορισμένου χρόνου για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση εργασίας τους δικαιούνται έκπτωση 100%.
 6. Οικογένειες που ο ένας τουλάχιστον γονέας εργάζεται στο Δήμο Αλίμου ή σε άλλα Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Αλίμου με σχέση μόνιμου, αορίστου χρόνου, ή ορισμένου χρόνου για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση εργασίας τους, δικαιούνται έκπτωση 50%.
 7. Σε περίπτωση που η ίδια οικογένεια δικαιούται πάνω από μία από τις παραπάνω μειώσεις, θα υπολογίζεται η μεγαλύτερη μείωση και επιπλέον 10% αθροιστικά στο ποσοστό της μεγαλύτερης μείωσης.
 8. Ιδιαίτερες περιπτώσεις μείωσης τροφείων θα εξετάζονται και θα αποφασίζονται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλίμου. Η μείωση θα ισχύει από τον επόμενο μήνα από την κατάθεση των δικαιολογητικών και εφόσον δεν υπάρχει οφειλή από προηγούμενο μήνα στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Αλίμου.

Δικαίωμα Εγγραφής

Οι προϋποθέσεις για την εγγραφή βρεφών και νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Αλίμου καθορίζονται από τις  ειδικές διατάξεις του άρθρου 3, του ΦΕΚ 4249/05.12.2017, τεύχος Β΄.

Ειδικά σημεία:

 1. Απαγορεύεται η εγγραφή παιδιών για όσο διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα.
 2. Τα εγγραφόμενα στους Παιδικούς Σταθμούς παιδιά προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του Ο.Τ.Α., στον οποίο ανήκουν αυτό, χωρίς να αποκλείεται και η περίπτωση εγγραφής παιδιού που διαμένει σε όμορη περιοχή και η εγγραφή είναι εφικτή λόγω της ύπαρξης κενής θέσης, ή με την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων, η οποία αιτιολογείται ειδικά στη σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αλίμου.

Διακοπή Φιλοξενίας Παιδιών

Η διακοπή φιλοξενίας των παιδιών από τα τμήματα των παιδικών σταθμών του Δήμου Αλίμου γίνεται πάντοτε με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλίμου και εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις :

 1. Η μη προσκόμιση βιβλιαρίου υγείας ή Δελτίου υγείας συμπληρωμένα με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού, στην έναρξη εγγραφής ή και κατά την διάρκεια φιλοξενίας του.
 2. Όταν τα νήπια συμπληρώνουν τη νόμιμη ηλικία για την εγγραφή τους στο Νηπιαγωγείο.
 3. Με κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του γονέα που θα ζητά την διαγραφή του παιδιού του από τον σταθμό.
 4. Όταν το παιδί απουσιάζει αδικαιολόγητα και συνεχόμενα πάνω από ένα μήνα και αφού ενημερωθούν οι γονείς.
 5. Όταν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα στη συμπεριφορά ή στην υγεία των παιδιών, που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από τον Παιδικό Σταθμό, αφού προηγηθεί επικοινωνία με τους γονείς για ενημέρωση.
 6. Όταν οι γονείς δεν συμμορφώνονται κατ’ εξακολούθηση με τους όρους λειτουργίας των παιδικών σταθμών.

Ανακοινώσεις Τροφείων

Για να κατεβάσετε το έγγραφο με τις κλίμακες οικονομικής συνεισφοράς 2019 – 2020 πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έγγραφο με τις κλίμακες οικονομικής συνεισφοράς 2018 – 2019 πατήστε εδώ.