Εγγραφές Βρεφών – Νηπίων 21 Μαΐου – 15 Ιουνίου

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Αγαπητοί γονείς,

Αυτή τη χρονιά, όλες οι αιτήσεις εγγραφών, για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αλίμου, για την περίοδο 2018-2019, θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://alimosaitiseisvn.tcloudapp.net.

Για την περίοδο 2018-2019, σας γνωρίζουμε ότι γίνονται δεκτά τα παιδιά με ημερομηνία γέννησης, από 1/1/2014 έως και 31/12/2017. Για διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία, μπορείτε να καλείτε στο Νομικό Πρόσωπο Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου στο τηλέφωνο 210 9836648.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων εγγραφών ξεκινά την Δευτέρα 21/05/2018 – 09:00 και θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 15/6/2018 – 24:00. Αφου καταθέσετε οριστικά την αίτηση στην ψηφιακή πλατφόρμα και λάβετε αριθμό πρωτοκόλλου, θα αποστείλετε το σύνολο των δικαιολογητικών που θα αποδεικνύουν τα κατά δήλωση στοιχεία σε φάκελο, που θα αναγράφονται και ο αριθμός πρωτοκόλλου και το πλήρες όνομα του παιδιού, ταχυδρομικά ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier) στο γραφείο Διοίκησης του Νομικού Προσώπου, Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου, στην οδό Θουκυδίδου 73, Άλιμος Τ.Κ 17455. Τυχόν δικαιολογητικά που δεν αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier), δεν θα λαμβάνονται υπόψιν. Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή δικαιολογητικών ορίζεται η Παρασκευή 22/6/2018, βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier).

Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου έχουν στη δύναμή τους έξι (6) παραρτήματα, που λειτουργούν στις εξής διευθύνσεις:

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ
1 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 73
2 ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 5
3 ΚΟΤΖΙΑ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 2
4 ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 108
5 ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27
6 ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 19

Τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:

 1. Αίτηση Εγγραφής (εκτυπωμένη από τη ψηφιακή πλατφόρμα).
 2. Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής όρων φιλοξενίας, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από ένα κηδεμόνα του παιδιού. (εκτυπώνεται από τη ψηφιακή πλατφόρμα).
 3. Ατομικό Δελτίο Υγείας (εκτυπώνεται από τη ψηφιακή πλατφόρμα), συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από παιδίατρο με πλήρη στοιχεία εμβολιασμών, ημερομηνίες αυτών καθώς επίσης και το τελικό αποτέλεσμα της φυματοαντίδρασης (Mantoux) όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του ΦΕΚ 4249/05.12.2017.
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το Δήμο (με έκδοση τριμήνου από την κατάθεσή του) στο οποίο αναφέρονται όλα τα τέκνα των αιτούντων.
 5. Εργαζόμενοι γονείς στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό τομέα: Βεβαίωση εργασίας εργοδότη στην οποία να αναγράφεται το είδος απασχόλησης (πλήρους αορίστου ή ορισμένου χρόνου, μερικής ή πλήρους απασχόλησης).

Αυτοαπασχολούμενοι ή Περιστασιακά Απασχολούμενοι: Αντίγραφο πρόσφατου εργόσημου ή πρόσφατα ένσημα.

Ελεύθεροι Επαγγελματίες: Φωτοτυπία τελευταίας απόδειξης κατάθεσης Φ.Π.Α. ή Φωτοτυπία τελευταίας Απόδειξης Πληρωμής Ασφαλιστικού Ταμείου ή Φωτοτυπία πρόσφατης Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών όπου αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία.

Άνεργοι Γονείς: Βεβαίωση Χρόνου Ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. (τρέχοντος μηνός).

 1. Εκκαθαριστικό Εφορίας Φορολογικού Έτους 2017, που αφορά εισοδήματα έτους 2017 (σε περίπτωση που δεν έχει γίνει εκκαθάριση, προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 για την μετέπειτα κατάθεσή του, η οποία εκτυπώνεται από τη ψηφιακή πλατφόρμα). Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή του εκκαθαριστικού ορίζεται η 13/7/2018. Hκατάθεση του εκκαθαριστικού της εφορίας, είναι αναγκαία προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της μοριοδότησης της αίτησης εγγραφής.
 2. Λογαριασμός Ηλεκτρικού Ρεύματος ή Τηλεφώνου ή οποιοσδήποτε λογαριασμός ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο συμβόλαιο, που θα είναι στο όνομά σας και με τη διεύθυνση κατοικίας σας.
 3. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων, εκτός των άλλων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής (φωτοτυπία) και των δύο γονιών στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Συμπληρωματικά δικαιολογητικά για ειδικές περιπτώσεις:

 • Μονογονεϊκές Οικογένειες (Άγαμες μητέρες – Γονείς σε χηρεία):
  • Επίσημο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η δηλωθείσα οικογενειακή κατάσταση.
 • Μέλος της οικογένειας με αναπηρία 67% και άνω:
  • Ιατρική βεβαίωση από δημόσιο φορέα ή επίσημο έγγραφο νοσοκομείου για γονέα ή τέκνο στην οικογένεια με μόνιμη αναπηρία άνω του 67% και για άλλες περιπτώσεις, έκθεση υγειονομική επιτροπής σε ισχύ.
 • Γονέας Φοιτητής σε Πρώτο Πτυχίο ή Στρατευμένος:
  • Βεβαίωση από Στρατολογικό Γραφείο ή
  • Βεβαίωση φοίτησης σε Σχολή αναγνωρισμένη από το κράτος.
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων στην οικογένεια (οικογένειες με ανήλικα τέκνα ή και με ενήλικα που φοιτούν σε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.):
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης και
  • Πρόσφατη βεβαίωση φοίτησης (για την περίπτωση των ενηλίκων τέκνων που φοιτούν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ, σε πρώτο πτυχίο).
 • Διαζευγμένοι γονείς: Διαζευκτήριο στο οποίο να διευκρινίζεται η επιμέλεια του ή των τέκνων.

                                                                                                                             Ο Πρόεδρος
Μαριόλης Ιωάννης