Πρόεδρος

Ανδρέας Κονδύλης

Αντιπρόεδρος

Ιωάννης Μαριόλης

Τακτικά Μέλη

Ευδοξία Δουδωνή

Θεοδώρα Δανοχρήστου

Αμαλία Κυριακάκη

Δημήτριος Δράκος

Άννα Κεσίσογλου

Χριστίνα Μαυρομάτη

Δημήτριος Γιαννακόπουλος

Πολυχρόνης Σπυρόπουλος – Εκπρόσωπος Γονέων

Αναπληρωματικά Μέλη

Χρήστος Γκιόλιας

Γεώργιος Σκάρπας

Φιλόστρατος Αστεριάδης

Ευφροσύνη Ζαχαριά

Μαρίνα Δημοπούλου

Κωνσταντίνος Δαμιανόπουλος

Μαρία Σμιρλή

Έφη Παύλου

Γεώργιος Τσελεμπής

Αντώνιος Ινέγλης – Εκπρόσωπος Γονέων