ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άλιμος,06/07/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

 

Λόγω του μεγάλου όγκου δικαιολογητικών που παρελήφθησαν από τους Δημοτικούς Παιδικού Σταθμούς Αλίμου στην εκπνοή της καθορισμένης προθεσμίας, από το ταχυδρομείο, οι πίνακες προσωρινής μοριοδότησης θα αναρτηθούν την Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020.

Ενστάσεις θα κατατίθενται αποκλειστικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://alimosaitiseisvn.tcloudapp.net, από Τρίτη 14 έως και Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020.

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  Π. ΝΙΚΟΛΑΟΥ                                                                                   ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ