ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 2020-2021


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 2020-2021

 

Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ 2020-2021 στις 2 Σεπτεμβρίου 2020, θα ακολουθήσουν οι τοποθετήσεις βρεφών και νηπίων μέσω της μοριοδότησης στις θέσεις που παραμένουν διαθέσιμες. Οι τοποθετήσεις αυτές θα γίνουν στις διαθέσιμες θέσεις, κατά σειρά προτεραιότητας βάσει τον πίνακα κατάταξης μορίων, που έχει ήδη ανακοινωθεί. Στις 3 Σεπτεμβρίου 2020 θα σας αποσταλεί στο email σας η τοποθέτησή σας, η ώρα και μέρα προσέλευσής σας στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Αλίμου.

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π. ΝΙΚΟΛΑΟΥ- ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗ                                            ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ