ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Ε.Τ.Α.Α.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                             Άλιμος:  16/07/2020
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ

 

                                                     ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΣΠΑ

 

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκινούν από αύριο 17/07/2020 έως και 05/08/2020 οι αιτήσεις εγγραφής παιδιών που αφορούν τη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»  για τις ωφελούμενες μητέρες.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Ε.Τ.Α.Α.

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π.ΝΙΚΟΛΑΟΥ                                                             ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ