Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου

Στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Αλίμου λειτουργούν τα παρακάτω τμήματα:


•Βρεφικά τμήματα

από 8 μηνών έως 1 ½ ετών
από 1 ½ ετών έως 2 ½ ετών

•Μικρά Νήπια

από 2 ½ έως 3 ½ ετών

•Προνήπια

από 3 ½  έως 4 ½ ετών