Αυτή τη χρονιά, όλες οι αιτήσεις εγγραφών, για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αλίμου, για την περίοδο 2019-2020, θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά μέσω ψηφιακής πλατφόρμας.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων εγγραφών ξεκινά την Παρασκευή 10/05/2019 – 09:00 και θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 31/5/2019 – 24:00.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 2019
πατήστε εδώ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
πατήστε εδώ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 - 2020
πατήστε εδώ