Αντιπρόεδρος

Χριστίνα Βράνη

Τακτικά Μέλη

Μαρία Αραπάκη

Φιλόστρατος Αστεριάδης

Θεοδώρα Δανοχρήστου

Κωνσταντίνος Φαλιέρος

Νικόλαος Παπανικολάου

Παναγιώτης Πιερράκος

Αμαλία Αθανασοπούλου

Άννα Χατζηδάκη – Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Πολυχρόνης Σπυρόπουλος – Εκπρόσωπος Γονέων

Αναπληρωματικά Μέλη

Πέτρος Καραβατάς

Λουκία Μελισσαράτου

Χαράλαμπος Μηλιώνης

Μιχάλης Φαλκωνάκης

Αναστασία Παπαχρίστου – Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Ναταλία Σερέτη

Κλεοπάτρα Γκόγκου

Στυλιανή Βέργου

Αντώνιος Ίνεγλης – Εκπρόσωπος Γονέων

Αρτέμιος Καραμολέγκος

Βασιλική Καψάλη